Undi Negaraku, merupakan gerakan politik belia bukan-partisan yang terdiri daripada rangkaian gerakan belia dari setiap negara di seluruh Malaysia. Undi Negaraku adalah platform bagi anak muda Malaysia menjadi pemimpin dan pemangkin perubahan melalui pendidikan pengundi komuniti dan masyarakat tempatan, serta menyediakan peluang bagi anak muda untuk mempelajari isu-isu penting yang memberikan kesan kepada komuniti atau negeri.

.

Sertai Undi Negaraku